O KSPiPP

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację. Czytaj więcej ->

 

Maria Grzywna

Maria Grzywna - urodziła się 5 września 1952 roku we Frampolu pow. Biłgoraj. W 1974 roku ukończyła Zawodowe Studium Medyczne w Przemyślu otrzymując dyplom położnej. W maju tegoż roku rozpoczęła pracę w Oddziale Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie pracowała 25 lat. Pochodziła z religijnej rodziny i swoim postępowaniem dokumentowała takie wychowanie. Zawsze delikatna, dyskretna, umiejąca bronić słusznych spraw. Te zalety były wysoko oceniane przez środowisko przez co cieszyła się ogromnym autorytetem i szacunkiem.

Całe swoje krótkie życie poświęciła chorej mamie i rodzeństwu. W stosunku do pacjentek była bardzo troskliwa, zawsze starała się je rozumieć, uspokoić, pocieszyć i nierzadko pomóc w potrzebie, po prostu szanowała każdego człowieka.  Te cechy charakteru sprawiały, że była ceniona przez ordynatora i lekarzy, lubiana i szanowana przez współpracowników i pacjentki. Kiedy  ciężko chorowała na nic się nie skarżyła, dziękowała każdemu za najmniejszą pomoc i koleżankom za dobrą opiekę. Na wieczny dyżur odeszła  2   lutego 2000 roku. Ciało jej spoczęło na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze. W naszej pamięci pozostanie jako osoba wyjątkowej dobroci i szlachetności.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com