Nasza obecność w pielgrzymce na Jasną Górę - maj 2014 r.

 Drogie Koleżanki Pielęgniarki i Położne.

 W dniach 23-25 maja 2014 r. uczestniczyłyśmy w rekolekcjach i 90 -ej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia na Jasnej Górze,
u stóp Naszej Ukochanej Matki. Rekolekcjom przewodniczył Ks. dr Wojciech Bartoszek Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Wszystkie konferencje wygłoszone przez Ks. Wojciecha były przepojone duchem miłości do Boga, chorych i do nas uczestniczących w tych rekolekcjach. Zostaliśmy nazwani przyjaciółmi i współpracownikami Dobrego Boga, gdyż zakorzenieni w ewangelii Chrystusowej służymy chorym, cierpiącym, niosąc im nadzieję. Było nas bardzo dużo. Lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, rehabilitanci, aptekarze, diagności i inne zawody medyczne. Byliśmy tam, gdzie powinniśmy - w domu Matki Życia, która mówiła do naszych serc i sumień, dodawała odwagi przez słowa Swojego Syna, że "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt.10,32). Cała Służba Zdrowia obecna na Jasnej Górze szukała pomocy i wskazówek, jak uzdrowić "chorą służbę zdrowia", aby ona zawsze widziała w swojej służbie drugiego człowieka.

 

Z serca dziękuję wszystkim Koleżankom z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich za tak liczną obecność w spotkaniu  jubileuszowym XX -lecia istnienia  KSPiPP. Dziękuję J E Bp Stefanowi Regmuntowi, prof. Ks. Stanisławowi Warzeszakowi Krajowemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia, wszystkim kapłanom, którzy uczestniczyli w tym radosnym dla nas wydarzeniu. Pragnę podziękować za obecność i piękny wykład na temat "Etos pielęgniarki katolickiej", wygłoszony przez  Ks. Józefa Jachimczaka CM, byłego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, założyciela KSPiPP. Bóg zapłać Księże Józefie. Dziękuję wszystkim Koleżankom, które brały udział w prowadzeniu Drogi Krzyżowej. Dziękuję za piękny śpiew, zwłaszcza p. Marii z Poznania. Szczególne podziękowanie składam kol. Iwonie Stanis autorce pięknej i głębokiej treści stacji Drogi Krzyżowej, Ks. Jackowi Wardęskiemu, kapelanowi pielęgniarek warszawskich za wsparcie i modlitwę oraz O. Józefowi Gołębiowskiemu paulinowi, bez którego pracy związanej z nagłośnieniem nie byłoby możliwe uczestniczenie i rozważanie Drogi krzyżowej. Treść stacji Drogi Krzyżowej, która była oparta na nauczaniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, za zgodą autorki, p. mgr Iwony Stanis (sekretarz Z.Gł. KSPiPP) umieszczam na naszej stronie. Chciałam nadmienić, że w godzinie dialogu, w której uczestniczyłam (w piątek 23.05.2014 r.) poruszana była sprawa klauzuli sumienia podczas, której przedstawiłam list otwarty w sprawie obrony  p. Agaty Rejman, położnej z Rzeszowa. List został rozdany uczestnikom spotkania. Kończąc pragnę zwrócić się do Kolegów Lekarzy z serdecznym podziękowaniem za odwagę złożenia Deklaracji Wiary. Jesteśmy z Wami.

Z darem modlitwy Krystyna Starosta Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.

LIST OTWARTY W OBRONIE POŁOŻNEJ AGATY REJMAN

List otwarty w obronie położnej Agaty Rejman z Rzeszowa, skierowany do dyrektora szpitala PRO-FAMILIA Pana Radosława Skiby. Przedstawiamy w nim stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w w/w sprawie. Krystyna Starosta - Prezes ZG KSPiPP.

W/w list otrzymują:
Minister Zdrowia - dr B. Arłukowicz, p. Agata Rejman, Senator RP Kazimierz Jaworski, Przew. Zesp. KEP d/s Sł. Zdrowia - Bp. S. Regmunt, Kraj. Duszp. Sł. Zdrowia - ks. prof. Stanisław Warzeszak, Kat. Stow. Lekarzy Polskich, Nacz. Izba Lekarska, Nacz. Rada Piel. i Położ., Nacz. Izba Aptekarska, Zarząd Gł. PTP, Okręg. Izba Piel. i Położ. w Rzeszowie, Okręg. Izba Lekarska w Rzeszowie
oraz środki społecznego przekazu: Katolicki Tygodnik Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Gazeta Lekarska, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza.

 

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Służby Zdrowia - Jasna Góra 2014 - szczegółowy program

 REKOLEKCJE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

90 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA

JASNA GÓRA: 23 - 25 MAJA 2014 r.

Rekolekcjom przewodniczy Ks. dr Wojciech Bartoszek

PIĄTEK, 23 V 2014 r.

10.00 - Rozpoczęcie rekolekcji w Kaplicy św. Józefa

10.30 - Msza Święta - Konferencja I wstępna
12.00 - Różaniec - odmawiany przy Tajemnicach Światła
15.30 - Konferencja II
17.00 - Konferencja III (adoracja Najświętszego Sakramentu)
19.30 - Godzina dialogu

SOBOTA, 24 V 2014 r.

  9.00 - Msza Święta z homilią
10.30 - Konferencja IV
12.00 - Konferencja V (adoracja Najświętszego Sakramentu)

 

Po obiedzie od godz. 13.30 czas na spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, osobistą modlitwę

15.30 – Konferencja VI - zakończenie rekolekcji

            16.00 – Spotkanie jubileuszowe XX-lecia istnienia Katolickiego
            Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich
            – Kaplica w Domu Pielgrzyma

16.30 – Spotkania grup (dowolne).

21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu 
            – Bp Stefan Regmunt

 

ROZPOCZĘCIE OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI SŁUŻBY ZDROWIA

22.00 – Droga Krzyżowa na Wałach (przynosimy świece)

23.00 – Pasterka Maryjna i nocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu

NIEDZIELA, 25 V 2014 r.

 8.45 – Modlitwa poranna w auli O. A. Kordeckiego – Psalmy I niedzieli LG

 9.00 – Konferencja dla Pielgrzymów w auli O. A. Kordeckiego

10.15 – Czuwanie Maryjne na szczycie Jasnogórskim

11.00 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE

13.00 – Zakończenie Pielgrzymki – Akt zawierzenia Matce Bożej Służby Zdrowia

 

Do udziału w Rekolekcjach i Pielgrzymce serdecznie zapraszają: Przewodniczący Zespołu Episkopatu Polski d/s Służby Zdrowia, Biskup Stefan Regmunt, Diecezjalni Duszpasterze, Księża Kapelani oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

                                       Ks. Stanisław Warzeszak

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com