Opinia KSLP dotycząca projektu Ustawy "o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie" wysłana do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, popiera opinię Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wysłaną do Marszałka Sejmu RP P. Marka Kuchcińskiego. Opinia KSLP dotyczy projektu Ustawy "o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie" Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety".
Poniżej przedstawiamy treść opinii KSLP.

Wpr. R.S.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com