LIST OTWARTY W OBRONIE POŁOŻNEJ AGATY REJMAN

List otwarty w obronie położnej Agaty Rejman z Rzeszowa, skierowany do dyrektora szpitala PRO-FAMILIA Pana Radosława Skiby. Przedstawiamy w nim stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w w/w sprawie. Krystyna Starosta - Prezes ZG KSPiPP.

W/w list otrzymują:
Minister Zdrowia - dr B. Arłukowicz, p. Agata Rejman, Senator RP Kazimierz Jaworski, Przew. Zesp. KEP d/s Sł. Zdrowia - Bp. S. Regmunt, Kraj. Duszp. Sł. Zdrowia - ks. prof. Stanisław Warzeszak, Kat. Stow. Lekarzy Polskich, Nacz. Izba Lekarska, Nacz. Rada Piel. i Położ., Nacz. Izba Aptekarska, Zarząd Gł. PTP, Okręg. Izba Piel. i Położ. w Rzeszowie, Okręg. Izba Lekarska w Rzeszowie
oraz środki społecznego przekazu: Katolicki Tygodnik Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Gazeta Lekarska, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza.

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com