APEL W OBRONIE PROF. BOGDANA CHAZANA

APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

DS. DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA I CHORYCH

O ZWERYFIKOWANIE DECYZJI

PODJĘTEJ W SPRAWIE PROF. BOGDANA CHAZANA

 

Szanowna Pani

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

WARSZAWA

 

Szanowna Pani Prezydent,

     w imieniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych zwracam się do Pani Prezydent z gorącym apelem o zweryfikowanie decyzji podjętej w sprawie prof. Bogdana Chazana oraz przywrócenie go na stanowisko dyrektora wspomnianej placówki.

            Ponad dwa miesiące temu prof. Chazan został ukarany pozbawieniem funkcji dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Jako biskup i Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Chorych niejednokrotnie spotykam się z osobami, które nie mogą zaakceptować tej decyzji jako głęboko niesprawiedliwej, krzywdzącej, merytorycznie bezzasadnej i łamiącej Rezolucję Rady Europy nr 1763 z 7 października 2010 r. mówiącą, że: „Żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być przymuszona, pociągana do odpowiedzialności ani w żaden sposób dyskryminowana z powodu odmowy przeprowadzenia, udzielenia, asystowania lub podporządkowania się wykonaniu aborcji”. Opinie takie spotykam zarówno w środowisku lekarzy, jak i wśród chorych.

Czytaj więcej: APEL W OBRONIE PROF. BOGDANA CHAZANA

ŚWIĘTY ŁUKASZ - NASZ PATRON

ŚWIĘTY ŁUKASZ - NASZ PATRON

             Każdego roku 18 października środowisko medyczne obchodzi uroczyście wspomnienie św. Łukasza - swojego patrona. Z tej okazji w Warszawie Triduum Św. Łukasza rozpoczęliśmy 16 października 2014r w Katedrze Warszawsko-Praskiej mszą św. o godz.18.00 pod przewodnictwem JE Abp Henryka Hosera.

             W uroczystej eucharystii uczestniczyły wszystkie zawody medyczne, a także poczty sztandarowe reprezentujące m. in. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich, Krajowej Izby Diagnostów, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz NSZZ „Solidarność” Służby Zdrowia.

            Wśród koncelebransów (13 kapłanów) był obecny Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia Diecezji Praskiej Ks. Kan. Arkadiusz Zawistowski oraz Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak.

Czytaj więcej: ŚWIĘTY ŁUKASZ - NASZ PATRON

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

POSŁANI, ABY ODNOWIĆ ŚWIAT

14 czerwca 2014 r. w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski  Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w którym uczestniczyło około 600 przedstawicieli blisko 140 ruchów i stowarzyszeń aktualnie działających w Polsce, wśród nich 5 członkiń ZG Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z Prezeską Krystyną Starostą.

Kongres rozpoczęła Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore. Homilię wygłosił abp Józef Kupny, który zwrócił uwagę na to, co najbardziej istotne w naszym działaniu. Najważniejszy jest Jezus. To On posyła i prowadzi tam gdzie On chce. Pozwólmy się prowadzić. Musimy być blisko Boga – niezbędna jest osobista modlitwa. Jak mówi Papież Franciszek „pozwól żeby Pan na ciebie patrzył” – trzeba dać czas Panu Bogu.

Naszym zadaniem jest świadectwo – przełożenie Ewangelii na konkret codziennego życia. Nie możemy martwić się tylko o nas samych, o naszą niemożność. Musimy wyjść z Wieczernika – Duch Święty daje moc. Wyjść do świata – do tych, którzy myślą inaczej. Wszyscy mają z nami coś wspólnego: są dziećmi Boga. Mamy ich przyciągać, a nie nawracać. Dlatego najważniejsze jest świadectwo. Każdy z nas jest przeznaczony dla Ewangelii – Ona musi „stać się w nas” – przemienić mnie.

Czytaj więcej: IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

DROGA KRZYŻOWA - Jasna Góra maj 2014 r.

Treść stacji Drogi Krzyżowej, która była oparta na nauczaniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
za zgodą autorki, p. mgr Iwony Stanis (sekretarz Z.Gł. KSPiPP) umieszczam na naszej stronie.

Ogólnopolska Pielgrzymka pracowników służby zdrowia Jasna Góra 2014

Droga krzyżowa

20 lat temu tu na Jasnej Górze zostało założone Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Źródeł jego powstania upatrujemy w spotkaniach modlitewnych duszpasterstwa pielęgniarek prowadzonych przez Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Jako wielki czciciel Maryi sam był inicjatorem corocznych pielgrzymek służby zdrowia i świata pracy na Jasną Górę. Zawsze prowadził pielgrzymów po jasnogórskich wałach rozważając Mękę Chrystusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Maryja i krzyż to dwa filary jego duchowości.

Byłeś nam drogowskazem. Byłeś tym, który szedł przez życie z wielką miłością do Boga i ludzi. Swoją, postawą, pokorą i spokojem dawałeś nadzieję. Wziąłeś krzyż na swe ramiona bez lęku - w imię miłości najwyższej. Tobie Błogosławiony Męczenniku poświęcamy tę Drogę Krzyżową - 30 lat od Twojej Śmierci.

Czytaj więcej: DROGA KRZYŻOWA - Jasna Góra maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com