IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

POSŁANI, ABY ODNOWIĆ ŚWIAT

14 czerwca 2014 r. w Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski  Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, w którym uczestniczyło około 600 przedstawicieli blisko 140 ruchów i stowarzyszeń aktualnie działających w Polsce, wśród nich 5 członkiń ZG Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z Prezeską Krystyną Starostą.

Kongres rozpoczęła Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II, której przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Celestino Migliore. Homilię wygłosił abp Józef Kupny, który zwrócił uwagę na to, co najbardziej istotne w naszym działaniu. Najważniejszy jest Jezus. To On posyła i prowadzi tam gdzie On chce. Pozwólmy się prowadzić. Musimy być blisko Boga – niezbędna jest osobista modlitwa. Jak mówi Papież Franciszek „pozwól żeby Pan na ciebie patrzył” – trzeba dać czas Panu Bogu.

Naszym zadaniem jest świadectwo – przełożenie Ewangelii na konkret codziennego życia. Nie możemy martwić się tylko o nas samych, o naszą niemożność. Musimy wyjść z Wieczernika – Duch Święty daje moc. Wyjść do świata – do tych, którzy myślą inaczej. Wszyscy mają z nami coś wspólnego: są dziećmi Boga. Mamy ich przyciągać, a nie nawracać. Dlatego najważniejsze jest świadectwo. Każdy z nas jest przeznaczony dla Ewangelii – Ona musi „stać się w nas” – przemienić mnie.

Czytaj więcej: IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

DROGA KRZYŻOWA - Jasna Góra maj 2014 r.

Treść stacji Drogi Krzyżowej, która była oparta na nauczaniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
za zgodą autorki, p. mgr Iwony Stanis (sekretarz Z.Gł. KSPiPP) umieszczam na naszej stronie.

Ogólnopolska Pielgrzymka pracowników służby zdrowia Jasna Góra 2014

Droga krzyżowa

20 lat temu tu na Jasnej Górze zostało założone Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Źródeł jego powstania upatrujemy w spotkaniach modlitewnych duszpasterstwa pielęgniarek prowadzonych przez Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Jako wielki czciciel Maryi sam był inicjatorem corocznych pielgrzymek służby zdrowia i świata pracy na Jasną Górę. Zawsze prowadził pielgrzymów po jasnogórskich wałach rozważając Mękę Chrystusa w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Maryja i krzyż to dwa filary jego duchowości.

Byłeś nam drogowskazem. Byłeś tym, który szedł przez życie z wielką miłością do Boga i ludzi. Swoją, postawą, pokorą i spokojem dawałeś nadzieję. Wziąłeś krzyż na swe ramiona bez lęku - w imię miłości najwyższej. Tobie Błogosławiony Męczenniku poświęcamy tę Drogę Krzyżową - 30 lat od Twojej Śmierci.

Czytaj więcej: DROGA KRZYŻOWA - Jasna Góra maj 2014 r.

Nasza obecność w pielgrzymce na Jasną Górę - maj 2014 r.

 Drogie Koleżanki Pielęgniarki i Położne.

 W dniach 23-25 maja 2014 r. uczestniczyłyśmy w rekolekcjach i 90 -ej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Służby Zdrowia na Jasnej Górze,
u stóp Naszej Ukochanej Matki. Rekolekcjom przewodniczył Ks. dr Wojciech Bartoszek Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych. Wszystkie konferencje wygłoszone przez Ks. Wojciecha były przepojone duchem miłości do Boga, chorych i do nas uczestniczących w tych rekolekcjach. Zostaliśmy nazwani przyjaciółmi i współpracownikami Dobrego Boga, gdyż zakorzenieni w ewangelii Chrystusowej służymy chorym, cierpiącym, niosąc im nadzieję. Było nas bardzo dużo. Lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, rehabilitanci, aptekarze, diagności i inne zawody medyczne. Byliśmy tam, gdzie powinniśmy - w domu Matki Życia, która mówiła do naszych serc i sumień, dodawała odwagi przez słowa Swojego Syna, że "Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie" (Mt.10,32). Cała Służba Zdrowia obecna na Jasnej Górze szukała pomocy i wskazówek, jak uzdrowić "chorą służbę zdrowia", aby ona zawsze widziała w swojej służbie drugiego człowieka.

 

Z serca dziękuję wszystkim Koleżankom z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich za tak liczną obecność w spotkaniu  jubileuszowym XX -lecia istnienia  KSPiPP. Dziękuję J E Bp Stefanowi Regmuntowi, prof. Ks. Stanisławowi Warzeszakowi Krajowemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia, wszystkim kapłanom, którzy uczestniczyli w tym radosnym dla nas wydarzeniu. Pragnę podziękować za obecność i piękny wykład na temat "Etos pielęgniarki katolickiej", wygłoszony przez  Ks. Józefa Jachimczaka CM, byłego Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia, założyciela KSPiPP. Bóg zapłać Księże Józefie. Dziękuję wszystkim Koleżankom, które brały udział w prowadzeniu Drogi Krzyżowej. Dziękuję za piękny śpiew, zwłaszcza p. Marii z Poznania. Szczególne podziękowanie składam kol. Iwonie Stanis autorce pięknej i głębokiej treści stacji Drogi Krzyżowej, Ks. Jackowi Wardęskiemu, kapelanowi pielęgniarek warszawskich za wsparcie i modlitwę oraz O. Józefowi Gołębiowskiemu paulinowi, bez którego pracy związanej z nagłośnieniem nie byłoby możliwe uczestniczenie i rozważanie Drogi krzyżowej. Treść stacji Drogi Krzyżowej, która była oparta na nauczaniu Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, za zgodą autorki, p. mgr Iwony Stanis (sekretarz Z.Gł. KSPiPP) umieszczam na naszej stronie. Chciałam nadmienić, że w godzinie dialogu, w której uczestniczyłam (w piątek 23.05.2014 r.) poruszana była sprawa klauzuli sumienia podczas, której przedstawiłam list otwarty w sprawie obrony  p. Agaty Rejman, położnej z Rzeszowa. List został rozdany uczestnikom spotkania. Kończąc pragnę zwrócić się do Kolegów Lekarzy z serdecznym podziękowaniem za odwagę złożenia Deklaracji Wiary. Jesteśmy z Wami.

Z darem modlitwy Krystyna Starosta Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich.

LIST OTWARTY W OBRONIE POŁOŻNEJ AGATY REJMAN

List otwarty w obronie położnej Agaty Rejman z Rzeszowa, skierowany do dyrektora szpitala PRO-FAMILIA Pana Radosława Skiby. Przedstawiamy w nim stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w w/w sprawie. Krystyna Starosta - Prezes ZG KSPiPP.

W/w list otrzymują:
Minister Zdrowia - dr B. Arłukowicz, p. Agata Rejman, Senator RP Kazimierz Jaworski, Przew. Zesp. KEP d/s Sł. Zdrowia - Bp. S. Regmunt, Kraj. Duszp. Sł. Zdrowia - ks. prof. Stanisław Warzeszak, Kat. Stow. Lekarzy Polskich, Nacz. Izba Lekarska, Nacz. Rada Piel. i Położ., Nacz. Izba Aptekarska, Zarząd Gł. PTP, Okręg. Izba Piel. i Położ. w Rzeszowie, Okręg. Izba Lekarska w Rzeszowie
oraz środki społecznego przekazu: Katolicki Tygodnik Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Gazeta Lekarska, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza.

 

 

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com