Św. Łukasz 2016 r. - obchody w Katedrze Warszawsko - Praskiej.

Abp Henryk Hoser

20 października 2016 r. Warszawska Służba Zdrowia obchodziła uroczyście Święto Patrona Służby Zdrowia
Św. Łukasza uczestnicząc we Mszy Św. o godz. 18-ej
w Katedrze Warszawsko - Praskiej p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze.

Wśród wielu kapłanów Mszy Św. przewodniczył Biskup Diecezjalny Abp Henryk Hoser.

We Mszy Św. uczestniczyły m. in. członkinie KSPiPP wraz z Prezesem Zarządu Głównego Beatą Baliszewską, która śpiewała psalm responsoryjny.

Prezes ZG KSPiPP Beata Baliszewska

 

 

Poczet sztandarowy KSPiPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W poczcie sztandarowym KSPiPP brały udział koleżanki z Warszawskiego Oddziału: p. Danuta Forysiak, p. Marzena Puchalska i p. Danuta Zienkiewicz.

Potem wszyscy wraz z Abp Henrykiem Hoserem udaliśmy się do podziemi katedry na uroczysty koncert, po którym nastąpiło odznaczenie Medalem Pamiątkowym Diecezji Warszawsko - Praskiej wielu medyków.Ks. Robert Nikusek

 

Jednym z odznaczonych był kapłan wielkiego serca Ks. Robert Nikusek kapelan Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Niekłańska 4/24.


Spotkała nas wielka radość, gdyż medalem została odznaczona p. Anna Wiśniewska nasza koleżanka pielęgniarka z Warszawskiego Oddziału KSPiPP za pełną poświęcenia pracę pielęgniarki oraz charytatywną opiekę nad chorymi i bezdomnymi.

GRATULACJE ANIU!

p. Anna Wiśniewska1 p. Anna Wiśniewska2p. Anna Wiśniewska3p. Anna Wiśniewska4

 


Wpr. R.S.

Triduum Św. Łukasza w Warszawie - Październik 2016 r.

 
W tym roku kalendarzowym w Warszawie obchody Św Łukasza Patrona Sł. Zdrowia wyglądają następująco:
 
18.10.2016 r.  Kościół ss Wizytek (Krak Przedmieście) godz. 17.00
                         Msza Św., a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu
 
19.10.2016 r. Kościół pw. Św Stanisława Kostki na Żoliborzu godz. 18.00
 
20.10.2016 r. Katedra Św Floriana na Pradze godz. 18.00

Wpr. R.S.

Ś.P. AGNIESZKA OCZKOWSKA PIELĘGNIARKA - NEKROLOG

AGNIESZKA OCZKOWSKA

P I E L Ę G N I A R K A

Zmarła 8 sierpnia 2016 r. w wieku 88 lat.

Przez wiele lat pracowała w Warszawie w szpitalu na ul. Lindleya 4 na oddziale chirurgii ogólnej. Uczestniczyła w organizowaniu Duszpasterstwa Pielęgniarek przy parafii p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i w nim działała. Zawsze stała w poczcie sztandarowym służby medycznej. Za całokształt swojej służby 6 stycznia 2016 r. jako: "Członek Służby Medycznej przy grobie Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w latach 1984 - 2015 za wytrwałą promocję kultu Błogosławionego męczennika wyróżniona została medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej." Współpracowała z Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich.

Przez całe życie służyła pomocą ludziom, którzy jej potrzebowali.
Była wspaniałym, życzliwym i pogodnym człowiekiem.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 18 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00
Msza św. w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza,
Warszawa ul. Powązkowska 14,

następnie pochowanie ciała w grobie rodzinnym
na cmentarzu na Powązkach.
                                                                              Koleżanki KSPiPP.

 wpr. R.S.

 

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com