TERMINARZ SPOTKAŃ 2015-2016 - ODDZIAŁ WARSZAWA

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

 ODDZIAŁ w WARSZAWIE

TERMINY SPOTKAŃ rok 2015/2016

  1 IX 2015 r. – WTOREK godz. 18.00 - ul. Radna 14 – Msza św. i spotkanie KSPiPP.
                                                                                                  Temat: praca Sióstr Misjonarek Miłości w Warszawie.

13 IX 2015 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

  6 X  2015 r. – WTOREK godz. 18.00 - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.
                                                                                                  Temat: kandydatka na ołtarze Rozalia Celakówna.

11 X 2015 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

15 X 2015 r. – CZWARTEK godz. 17.00 - Katedra św. Floriana – Msza św. dla Pracowników Służby Zdrowia
                                                                                                   (Triduum św. Łukasza, Patrona Służby Zdrowia).

18 X 2015 r. – NIEDZIELA godz. 17.00 – Kościół Sióstr Wizytek - Msza św. dla Pracowników Służby Zdrowia
                                                                                                   (Triduum św. Łukasza, Patrona Służby Zdrowia).

19 X 2015 r. – PONIEDZIAŁEK godz. 18.00 – Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. w rocznicę męczeńskiej śmierci
                                                                                                    naszego Duszpasterza, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.

 3 XI 2015 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.
                                                                                                    Temat: „zwyczajne pielęgniarki” – Zosia Ptaszek i Maria Stromberger.

 8 XI 2015 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

15 XI 2015 r. – NIEDZIELA  godz. 18.00 – Katedra św. Floriana – Zaduszki Medyczne.

 1 XII 2015 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP. Temat: Pielęgniarka ważna dla mnie.

13 XII 2015 r. – NIEDZIELA godz. 17.00 – Kościół Sióstr Wizytek
                                                                                                    – Adwentowy Dzień skupienia dla Pracowników Służby Zdrowia.

17 XII 2015 r. – CZWARTEK godz. 12.00 – Aula Katedry św. Floriana – Opłatek dla Pracowników Służby Zdrowia.

  5  I   2016 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP – wieczór kolędowy.

10  I   2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

21  I   2016 r. CZWARTEK godz. 18.00 - Dom Arcybiskupów Warszawskich ul. Miodowa 17/19
                        - Spotkanie o
płatkowe Środowiska Medycznego z Kardynałem Kazimierzem Nyczem Metropolitą Warszawskim.

  2 II 2016 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.

14 II 2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

 2 III 2016 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.

 5 – 6 III 2016 r. – (SOBOTA – NIEDZIELA) godz. 18.00   Katedra św. Floriana
                                                                                                       – rekolekcje wielkopostne dla Pracowników Służby Zdrowia.

14 III 2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

  5 IV 2016 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.

10 IV 2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

  8  V 2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

20 – 22 V 2016 r. (PIĄTEK – NIEDZIELA) – Ogólnopolskie Rekolekcje i Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia
                                                                                                        na JASNĄ GÓRĘ.

  7 VI 2016 r. – WTOREK - ul. Radna 14 – Msza. Św. i spotkanie  KSPiPP.

12 VI 2016 r. – NIEDZIELA godz. 16.00 - Dolny Kościół św. Stanisława Kostki – Msza św. Środowiska Medycznego.

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W-wa 2015r.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia

Diecezji Warszawsko – Praskiej i Archidiecezji Warszawskiej
zaprasza wszystkich medyków na:

Rekolekcje Wielkopostne 21 i 22 marca 2015 r.

Msza św. o godz. 17.00 w auli Kurii Biskupiej, ul . Floriańska 3.

Konferencje:  wygłosi Ks. Jan O`Dogherty – lekarz, duchowny Opus Dei.

Oprawa muzyczna :– zespół „Uwielbienie” z Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie na Ochocie.

Mszy Świętej na zakończenie rekolekcji, w niedzielę, 22 marca, o godzinie 17.00
przewodniczy Abp Henryk Hoser SAC.

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.
Oczekujemy na spotkanie modlitewne.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com