Pożegnanie naszej koleżanki ś.p. Marii Soczyńskiej

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki ś.p. Marii Soczyńskiej.
Żyła lat 69.
Była osobą pełną ciepła i dobroci dla osób które spotykała. Nigdy nie odmawiała pomocy, gotowa służyć drugiemu człowiekowi
w każdy czas. Należała do naszego Stowarzyszenia, czynnie brała w nim udział poprzez rekolekcje, dni skupienia oraz pielgrzymki na Jasną Górę.

Niech Dobry Bóg przyjmie ją do swego Królestwa, a Jasnogórska Pani prowadzi Ją przed Oblicze Miłosiernego Ojca.

Koleżanki z KSPiPP - Oddział Poznań.

Wpr. R.S.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com