STANISŁAWA LESZCZYŃSKA – KONFERENCJA 3 MARCA 2020 R.