Św. Łukasz 2016 r. - obchody w Katedrze Warszawsko - Praskiej.

Abp Henryk Hoser

20 października 2016 r. Warszawska Służba Zdrowia obchodziła uroczyście Święto Patrona Służby Zdrowia
Św. Łukasza uczestnicząc we Mszy Św. o godz. 18-ej
w Katedrze Warszawsko - Praskiej p.w. Św. Michała i Floriana na Pradze.

Wśród wielu kapłanów Mszy Św. przewodniczył Biskup Diecezjalny Abp Henryk Hoser.

We Mszy Św. uczestniczyły m. in. członkinie KSPiPP wraz z Prezesem Zarządu Głównego Beatą Baliszewską, która śpiewała psalm responsoryjny.

Prezes ZG KSPiPP Beata Baliszewska

 

 

Poczet sztandarowy KSPiPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W poczcie sztandarowym KSPiPP brały udział koleżanki z Warszawskiego Oddziału: p. Danuta Forysiak, p. Marzena Puchalska i p. Danuta Zienkiewicz.

Potem wszyscy wraz z Abp Henrykiem Hoserem udaliśmy się do podziemi katedry na uroczysty koncert, po którym nastąpiło odznaczenie Medalem Pamiątkowym Diecezji Warszawsko - Praskiej wielu medyków.Ks. Robert Nikusek

 

Jednym z odznaczonych był kapłan wielkiego serca Ks. Robert Nikusek kapelan Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Niekłańska 4/24.


Spotkała nas wielka radość, gdyż medalem została odznaczona p. Anna Wiśniewska nasza koleżanka pielęgniarka z Warszawskiego Oddziału KSPiPP za pełną poświęcenia pracę pielęgniarki oraz charytatywną opiekę nad chorymi i bezdomnymi.

GRATULACJE ANIU!

p. Anna Wiśniewska1 p. Anna Wiśniewska2p. Anna Wiśniewska3p. Anna Wiśniewska4

 


Wpr. R.S.

ZARZĄD GŁÓWNY KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH
UL. RADNA 14 , 00-341 WARSZAWA
NIP 525-15-75-143  REGON 011-206-701

Copyright (c) Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich 2013. All rights reserved.
Designed by mixwebtemplates.com