11.03.2020 Wspólna modlitwa o beatyfikację sł.b. Stanisławy Leszczyńskiej

11.03.2020 Wspólna modlitwa o beatyfikację sł.b. Stanisławy Leszczyńskiej

 

11.03.2020  w rocznicę narodzin dla nieba polskiej położnej sł. b. Stanisławy Leszczyńskiej  piel. Krystyna Starosta, Prezes KSPiPP  i  członkini Mariola Sienkiewicz położna zaprosiły stowarzyszenie lekarzy,  pielęgniarek i położnych do  kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP na ul, Radnej 14 w Warszawie.
  
W miejscu pierwszych spotkań KSLP OM i aktualnym dla KSPiPP , Krajowy  Duszpasterz Służby Zdrowia Ks. Arkadiusz Zawistowski wspólnie z Ks. Józefem Jachimczakiem, pierwszym duszpasterzem OM KSLP  oraz  kapelanami koncelebrowali o  godz. 18:00 Mszę św., z udziałem całego Środowiska Medycznego, w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Oświęcimia, która miała odwagę uratować 3000 dzieci urodzonych w obozie hitlerowskim. Dołączono także intencję za zmarłego 10.03.2020 śp. prof. dr hab. n.med. Stanisława Lufta. (1924-2020) Sługa Boża Stanisława Leszczyńska jest dla nas pielęgniarek i położnych wzorem do naśladowania zwłaszcza w obecnych czasach, gdzie tak wielu nie ma poszanowania dla życia.

   

     Bezpośrednio po Mszy św. położna Mariola Sienkiewicz przedstawiła sylwetkę kandydatki na ołtarze sł. b. Stanisławy Leszczyńskiej w autorskiej prelekcji.

 

 

 

Po wspólnej modlitwie lekarze, pielęgniarki, położne i kapłani zebrali się przy stole rozmawiając na temat współczesnych zagrożeń życia i  sposobów jego ochrony. Obecny był Ks. Józef Jachimczak , który po śmierci bł.ks Jerzego Popiełuszki w 1984 r opiekował się Warszawską Służbą Zdrowia,  (wyznaczony dekretem Prymasa Glempa) oraz był powołany 17.X.1996 r. przez KEP na Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia. W rozmowach uczestniczył także obecny Duszpasterz Krajowy Ks. Arkadiusz Zawistowski oraz  dr Anna Gręziak, Prezes honorowy i jedna  z założycielek KSLP w Częstochowie 11.02.1984 r.  

    Szczególnym gościem spotkania  była zasłużona dla ochrony życia pani Maria Bienkiewicz z Fundacji „Nazaret”(powołanej do niestrudzonej i niezwykle trudnej służby kobietom, które cierpią z powodu dokonanej aborcji.)  oraz Prezes OM KSLP prof dr hab.n.med.Bogdan Chazan , obecnie Dyrektor Medyczny MaterCare International (organizacją katolickich pracowników służby zdrowia zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi. Misją MCI jest realizacja dzieła Evangelium Vitae (Ewangelii życia) poprzez poprawę życia i zdrowia matek i dzieci, zarówno urodzonych, jak i nienarodzonych, poprzez nowe inicjatywy służby, szkolenia, badań i rzecznictwa mające na celu ograniczenie tragizmu poziomy aborcji na całym świecie oraz śmiertelność matek i okołoporodowych, zachorowalność w krajach rozwijających się.)

 Nie zabrakło modlitwy przy stole i błogosławieństwa na dalszy trud pracy z pacjentami.  

 

Wprowadzone informacje pochodzą ze strony internetowej kslpmazowsze.pl – zgoda p. dr Grażyna Rybak.

Wpr. R.S.