Katolickie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych Polskich

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację

Ksiądz

Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

Księdza Jerzego poznałam na opłatku dla pracowników służby zdrowia u Ks. Kardynała Wyszyńskiego na przełomie 1978/79 r. Pierwszą troską nowego duszpasterza, którą się z nami podzielił było to, że na comiesięcznej Mszy św. dla pielęgniarek nie było… pielęgniarek. Kiedy od naszej maleńkiej grupy pielęgniarskiej odszedł do innych uczestników uroczystości, popatrzyłyśmy po sobie i stwierdziłyśmy, że chyba trzeba będzie mu pomóc. Zaprosił nas wtedy do siebie (był wikarym w parafii Dzieciątka Jezus), aby porozmawiać o rozpoczynającej się wspólnej pracy. Nie miał gotowego planu, nie zamierzał niczego narzucać.

Najnowsze artykuły

=>

Kwietniowy BiuletynMiędzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych(Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales)– w formacie pdf http://www.ciciams.org

Galeria

=>

Statut