Oddział KSPiPP

Częstochowa

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

prezes

mgr Anna Kaptacz

V-ce Prezes

Bożena Frankowska i Jolanta Juszczak

Sekretarz

Aneta Kasińska

Skarbnik

Stanisława Barakońska

Duszpasterz

Ksiądz

Tomasz Knot

E-mail

czestochowa@kspipp.pl

Telefon

509-334-044

Adres

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ul.Krakowska 45a 42-202 Częstochowa

Spotkania

Spotkania Oddziału. odbywają się co tydzień – w każdy wtorek miesiąca.