Oddział KSPiPP

Poznań

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Łuszcz Danuta

Sekretarz

Cicha Anna

Skarbnik

Piotrowicz Magdalena

Duszpasterz

Ksiądz

dr Adam Sikora

E-mail

poznan@kspipp.pl

Telefon

506 527 021

Adres

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
ul. Rynek Wildecki 4a

Spotkania

Spotkania odbywają się w Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Rynek Wildecki 4a.
Rozpoczynają się mszą św. o godz. 16.15, a po niej uczestniczymy w wykładzie  na dany – zaplanowany temat.
Jest też czas na rozmowę przy kawie i ciastku.

Msza święta godz. 16.15, po niej spotkanie formacyjne

-22.02.2016 – “Naturalne prawo moralne”
–     03.2016 –  Rekolekcje Wielkopostne – nie ma spotkania
-18.04.2016 – “Prawo ludzkie- aspekty moralne”
-16.05.2016 – “Sumienie-1”
-20.06.2016 – “Sumienie-2”
– lipiec, sierpień – przerwa wakacyjna
-19.09.2016 – Sprawy organizacyjne
-17.10.2016 – “Sumienie – w Magisterium Kościoła”
-21.11.2016 – “Sumienie – systematyka teologiczno-etyczna”
-12.12.2016 – “Grzech – w Piśmie Świętym”
-16.01.2017 – “Grzech – systematyka teologiczno-etyczna”
-20.02.2017 – “Nawrócenie”
-20.03.2017 – “Wiara – w Piśmie Św.”
-15.05.2017 – “Wiara – systematyka teologiczna”
-19.06.2017 – “Nadzieja”