Oddział KSPiPP

Zarząd główny

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

dr Tadeusz Wadas (Kraków)
twadas@moipip.org.pl

I WIceprezes

Krystyna Starosta (Warszawa)

II WIceprezes

mgr Nela Łabińska (Kraków)

Sekretarz

dr Anna Piątek (Lublin)

Skarbnik

mgr Anna Kaptacz (Częstochowa)

Członkowie

mgr Bożena Jaroszewska (Gdańsk)
mgr Bożena Karkoszka (Katowice)

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Danuta Haron (Wrocław)
Izabela Ćwiertnia (Kraków)
Wiesława Piekarczuk (Lublin)

Adres

ul. Radna 14 00-341 Warszawa

KRS

0000137317

NIP

525-15-75-143

REGON

011-206-701

E-mail

zarzad@kspipp.pl

Telefon

601 078 930

Duszpasterz

Ksiądz

dr Arkadiusz Zawistowski - Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Główny Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCA

Przewodnicząca Zofia Szyszkowska-Furtak (Lublin)

Członkowie:

Maria Labus
Barbara Madej-Grzeszczuk (Kraków)

Skład poprzedniego Zarządu Głównego

Skład zarządu

Prezes

mgr Beata Baliszewska (Warszawa)
b.baliszewska@tlen.pl

WIceprezes

mgr Nela Łabińska (Kraków)

Sekretarz

Krystyna Starosta (Warszawa)

Skarbnik

mgr Iwona Stanis (Warszawa)

Członkowie

mgr Zdzisława Sito (Kielce)
Bożena Jaroszewska (Gdańsk)

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Maria Kostrubiec (Lublin)

Członkowie:

Danuta Łuszcz (Poznań)
Danuta Haron (Wrocław)

Adres

ul. Radna 14 00-341 Warszawa

KRS

0000137317

NIP

525-15-75-143

REGON

011-206-701

E-mail

zarzad@kspipp.pl

Telefon

660 406 573

Duszpasterz

Ksiądz

dr Arkadiusz Zawistowski - Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Główny Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCA

Maria Labus (Katowice)

Członkowie:

Krystyna Wysocka (Zielona Góra)
Elżbieta Murawska (Warszawa)

Skład poprzedniego Zarządu Głównego w latach 2012 - 2016

Skład zarządu

Prezes

Krystyna Starosta (Warszawa)
k.starosta51@wp.pl

WIceprezes

mgr Nela Łabińska (Kraków)

Sekretarz

mgr Iwona Stanis (Warszawa)

Skarbnik

Danuta Forysiak (Warszawa)

Członkowie

mgr Zdzisława Sito (Kielce)
mgr Zofia Szyszkowska-Furtak (Lublin)
Elżbieta Murawska (Warszawa)

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA

Marianna Szymańska (Lublin)

Członkowie:

Anna Cichocka (Łódź)
Anna Cicha (Poznań)

Adres

ul. Radna 14 00-341 Warszawa

KRS

0000137317

NIP

525-15-75-143

REGON

011-206-701

E-mail

zarzad@kspipp.pl

Telefon

502 146 464

Duszpasterz

Ksiądz

prof. dr hab. Stanisław Warzeszak - Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Główny Sąd Koleżeński

PRZEWODNICZĄCA

Maria Labus (Katowice)

Członkowie:

Danuta Haron (Wrocław)
Joanna Gumna (Szczecin)
Danuta Łuszcz (Poznań)
mgr Helena Pańkowska (Białystok)