Oddział KSPiPP

Lublin

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Zofia Szyszkowska -Furtak
512 176 751

Sekretarz

Marianna Szymańska

Skarbnik

Anita Jasztal-Kniażuk

Członkowie

Teresa Marczewska
Maria Kostrubiec
Anna Piątek
Józefa Kita

Komisja Rewizyjna - przewodnicząca

Barbara Pieczykolan

Komisja Rewizyjna

Maria Dąblowska

Duszpasterz

Ksiądz

Wojciech Iwanicki
663 938 783

E-mail

lublin@kspipp.pl

Telefon

81 536 6767/64

Adres

KSPiPP O/Lublin
20-072 Lublin
ul. Czechowska 3a

Spotkania

Uprzejmie  informujemy, że  dyżury Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w roku 2014 odbywać się będą w Siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3A  w  dniach:

każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14-16

Sprawozdanie z działalności oddziału 1995-2015

Informacje o oddziale

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej z okazji Piętnastolecia oraz 20-lecia  KSPiPP  w Lublinie.