Oddział KSPiPP

Lublin

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Wiesława Piekarczyk
600975354

Sekretarz

Zuzanna Dyńska

Skarbnik

Anita Jasztal-Kniażuk

Członkowie

Zofia Szyszkowska Furtak
Anna Piątek
Maria Kostrubiec
Jadwiga Michalec
Barbara Lemieszek

Komisja Rewizyjna - przewodnicząca

Maria Szymańska

Komisja Rewizyjna

Józefa Kita
Jolanta Bojarska

Duszpasterz

Ksiądz

Paweł Jędrzejewski
537629777

E-mail

lublin@kspipp.pl

Telefon

81 536 6767/64

Adres

KSPiPP O/Lublin
20-072 Lublin
ul. Czechowska 3a

Spotkania

Uprzejmie  informujemy, że  dyżury Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w roku 2014 odbywać się będą w Siedzibie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3A  w  dniach:

każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 14-16

Sprawozdanie z działalności oddziału 1995-2015

Informacje o oddziale

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej z okazji Piętnastolecia oraz 20-lecia  KSPiPP  w Lublinie.