Oddział KSPiPP

Kraków

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Zofia Białokoz

V-ce Prezes

Izabela Ćwiertnia

Sekretarz

Maria Jancik

Skarbnik

Wiesława Grzesińska

Członkowie

Tadeusz Wadas
Krystyna Pęchalska
Izabela Marasek

Komisja Rewizyjna

Brygida Mazgaj
Helena Matoga
Danuta Kita

Duszpasterz

Ksiądz

Kazimierz Kubik

E-mail

krakow@kspipp.pl

Adres

31-034 Kraków,
ul. Kopernika 9

Informacje o oddziale

Historia Oddziału Kraków

Krakowski Oddział KSPiPP powstał w 1995 roku z inicjatywy Zosi Białokoz i Heleny Matogi. Zosia w 1995r. brała udział w Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę, w trakcie której powstało Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Zosia zapisała się do tego Stowarzyszenia. Po powrocie do Krakowa zgłosiła się do ówczesnej Pielęgniarki Wojewódzkiej mgr Urszuli Sanak, która skontaktowała ją z Naczelną Pielęgniarką ZLO „ Śródmieście” Heleną Matogą z propozycją utworzenia Oddzialu Stowarzyszenia w Krakowie. Pani Helena Matoga propozycję przyjęła z entuzjazmem, ponieważ rozmawiała już z ks. Kazimierzem Kubikiem o stworzeniu tego typu organizacji, która byłaby reprezentantem w przygotowaniu postępowania do otwarcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. Zorganizowała spotkanie Członków Założycieli, zaprosiła na nie również zaprzyjaźnionego z pielęgniarkami ks. Kazimierza Kubika. Wybrano władze Oddziału, powierzając stanowisko prezesa – za radą Heleny Matogi – jednej z młodszych koleżanek, Izabeli Ćwiertni. Zosia Białokoz została delegatem Oddziału na Walnych Zjazdach. Ksiądz Kazimierz Kubik duszpasterzował powstałemu Oddziałowi, a na prośbę władz Stowarzyszenia, otrzymał od ks. kardynała Franciszka Macharskiego oficjalną nominację na duszpasterza Oddziału Stowarzyszenia oraz pielęgniarek i położnych Archidiecezji.

Pani Izabela Ćwiertnia pełniła funkcję prezesa przez dwie kadencje. W tym czasie Stowarzyszenie – z inspiracji Heleny Matogi – zwróciło się z wnioskiem do ks. Kardynała Franciszka Macharskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wybitnaj pielęgniarki krakowskiej Hanny Chrzanowskiej. Proces ten rozpoczął się na szczeblu diecezji 3 listopada 1998r. i został zakończony w grudniu 2002r. (więcej o niej w dziale; wybitne pielęgniarki). Za kadencji p. Izabeli Ćwiertnia zwrócono się do Prezydenta Miasta Krakowa o nazwanie jednej z ulic im. Hanny Chrzanowskiej.

Opracowano Hasło „ Hanna Chrzanowska” do Encyklopedii Powszechnej

Nawiązano kontakt z Domem Rekolekcyjnym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze k. Oświęcimia

Obecnie (2010 rok), toczy się dalsza część procesu w Watykanie w Kongregacji do Spraw Świętych. Zorganizowano też trzy konferencje o Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej. Pierwsza w 25 rocznicę śmierci odbyła się w Krakowie 9 maja 1998r. w kościele i salach przy parafii św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy. Druga odbyła się w Wiązownej w miejscu urodzenia Hanny Chrzanowskiej. Trzecia odbyła się przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim 11-12 października 2002 roku. Była to międzynarodowa konferencja naukowa „Pielegniarstwo Wobec Zagrożenia Wartości, 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej”.

Zorganizowano także w 1999r kolonię dla dzieci z wadami postawy i nadwagą w Giżycku w internacie szkoły pielęgniarskiej.

W 2004 roku prezesem stowarzyszenia została wybrana Krystyna Pęchalska. W tym czasie stowarzyszenie współpracowało z włoską telewizją RAI UNO, której udostępniono materiały z naszych zasobów archiwalnych (archiwum powierzono pieczy nieocenionej Helenie Matoga) do realizowanego przez nich filmu o Janie Pawle II „Papież-Polak”. Powstał także film o Hannie Chrzanowskiej „Świadectwo”, również na bazie naszych zasobów archiwalnych i wypowiedzi członkiń naszego Stowarzyszenia, które osobiście znały Hannę Chrzanowską. W tym samym roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny kolejnej wybitnej pielęgniarki Siostry Marii Magdaleny Epstein, organizatorki i dyrektorki pierwszej w Polsce szkoły pielęgniarek, a później siostry dominikanki. Nasza koleżanka Helena Matoga miała udział w tym procesie jako członek komisji historycznej.

W 2006 roku pochowaliśmy najstarszą naszą członkinię panią Jadwigę Siracką. Zawsze dbała o ciepłą atmosferę naszych spotkań.

W 2007 roku Stowarzyszenie razem z reprezentantami Izby Pielegniarskiej, PTP oraz Instytutu Pielęgniarstwa przy UJ, złożyło wniosek o medal Florencji Nightingale dla Aliny Rumun w uznaniu jej zasług przy współpracy z Hanną Chrzanowską w tworzeniu Pielegniarstwa Parafialnego i prowadzeniu tego dzieła po jej śmierci. Wniosek został przyjęty i medal uroczyście wręczono Alinie Rumun w 50 rocznicę rozpoczęcia działalności Pielegniarstwa Parafialnego. Jak sama pani Alina powiedziała – jest to medal, który należał się Hannie Chrzanowskiej, a którego nie udało się uzyskać z powodu upływu zbyt dużego czasu od Jej śmierci. W dwa miesiące później, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, Alina Rumun odeszła od nas na zawsze.

W 105 rocznicę urodzin Hanny Chrzanowskiej odbyła się konferencja w Zatorze w ośrodku Caritas służacym niepełnosprawnym i chorym przewlekle, noszącym imię Hanny Chrzanowskiej.

W tym samym roku, z okazji 60-lecia śmierci Służebnicy Bożej Siostry Marii Magdaleny Epstein, Stowarzyszenie, przy współudziale PTP i Sióstr Dominikanek, zorganizowało konferencję w hotelu Wit Stwosz. W rocnicę śmierci A Rumun, w Zawierciu z przedstawicielami Katowickiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wmurowano na nagrobku tablicę upamiętniającą odznaczenie jej medalem Florencji Nightingale. Stowarzyszenie zabiega również o umieszczenie podobnych tablic na grobach Julii Nenko i Anny Rydlówny. Przyjęto zaproszenie ks. proboszcza z parafii w Zawierciu do spotkania z władzami miasta oraz rodziną A. Rumun. Poczas spotkania wyświetlono film „Świadectwo” w którym m.in. zawarta jest wypowiedź A. Rumun o współpracy z Hanną Chrzanowską.

W 2007 roku, pożegnaliśmy na zawsze pielęgniarkę Janinę Kotecką, ostatnią, która razem z Hanną Chrzanowską niosła ofiarną pomoc poszkodowanym w czasie II Wojny Światowej.

W 2009 roku, Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w uroczystości 90-lecia PCK. Organizacja ta, z okazji tej rocznicy uhonorowała „dębami”między innymi dwie wybitne pielęgniarki; Marię Epstein i Hannę Chrzanowską. Dęby zostały uroczyście posadzone na terenie powstającego Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.

W maju 2010 r. nasz Oddział, wspólnie z Krajowym Duszpasterzem ks dr Józefem Jachimczakiem był organizatorem dorocznej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Do uczestnictwa zaprosiłyśmy siostry Miłosierdzia z krakowskiego zgromadzenia, z którymi Helena Matoga poprowadziła konferencję w sali Kordeckiego.

W 2010 roku, również Helena Matoga reprezentowała polskie pielęgniarki na konferencji w Londynie, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy śmierci twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florencji Nightingale. Wygłosiła tam referat o pielęgniarkach, organizatorkach, nauczycielkach, absolwentkach krakowskiej szkoły w czasie I i II wojny światowej, poparty prezentacją komputerową.

Stowarzyszenie nadal troszczy się o pamięć i propagowanie postaci wybitnych pielegniarek, oraz prowadzi stałą pracę formacyjną na comiesięcznych spotkaniach.

Dzień Pielęgniarki w Pińczowie

W Wyższej Szkole Umiejętności Zawodowych 12 maja 2023 odbyło się czepkowanie pierwszego rocznika studentek  Kierunku Pielęgniarstwa. Była Kadra Zarządzająca, byli nauczyciele zawodu, zaproszeni goście, między którymi była delegacja KSPiPP krakowskiego Oddziału. Oczywiście były też studentki. Były przemówienia, referaty, poezja i skecze. Była atmosfera podniosła, ale też ciepła i serdeczna. Gratulujemy Wszystkim, całemu Gronu Pedagogicznemu z Panią Dziekan na czele, studentkom zaangażowanym w uroczystość i Tym, którym po raz pierwszy założono czepek i które złożyły ślubowanie.