Oddział KSPiPP

Kielce

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Zdzisława Sito

V-ce Prezes

Zdzisława Sito

Sekretarz

Mieczysława Pańtak

Skarbnik

Danuta Grudzień

Duszpasterz

Ksiądz

Piotr Markielowski

E-mail

kielce@kspipp.pl

Telefon

(041)3021982 lub 502 275 245

Adres

ul. Kościuszki 1
Kielce

Spotkania

Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu tj. w ostatni poniedziałek każdego miesiąca z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.
W okresie letnim godzina spotkań; 18- ta a w okresie zimowym godzina 17 – ta.

Spotkania  Stowarzyszenia zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą.