Oddział KSPiPP

Warszawa

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Krystyna Starosta

WIceprezes

Elżbieta Murawska

Sekretarz

Iwona Stanis

Skarbnik

Aniela Błaszczyk

Członkowie

Beata Baliszewska

Komisja Rewizyjna:

Anna Wiśniewska
Maria Podgórska

Duszpasterz

Ksiądz

Ks. Jacek Wardęski

E-mail

warszawa@kspipp.pl

Telefon

502 146 464

Adres

00-341 Warszawa ul. Radna 14

Spotkania

Zapraszamy na spotkania w pierwszy wtorek miesiąca, godz. 18:00 w siedzibie Oddziału. Rozpoczynamy zawsze Mszą św. w miejscowej kaplicy.

II niedziela miesiąca Msza św. o godz. 16:00 – Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu – Dolny Kościół.

Informacje o oddziale

Oddział KSPiPP w Warszawie działa od jesieni 1994 r.

Pierwszą Prezeską Oddziału była koleżanka Maria Pierzynowska. Przez kolejne dwie kadencje życiem oddziału kierowała koleżanka Krystyna Starosta, na jej następczynię wybrano Elżbietę Murawską. Spotykamy się od września do czerwca raz w miesiącu, w pierwszy wtorek o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału przy ul. Radnej 14 w Warszawie. Spotkania rozpoczynają się Mszą św. w miejscowej kaplicy. Tematyka spotkań służy pogłębianiu życia religijnego i formacji zawodowej. W minionym roku zapoznawałyśmy się z życiem i nauką św. Pawła, w poprzednim prezentowane były wzorce osobowe pielęgniarek.

Kolejnym stałym terminem naszych spotkań jest druga niedziela miesiąca godz. 16.00, kiedy w dolnym kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu modlimy się o beatyfikację naszego duszpasterza, Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. W tych spotkaniach, których zasadniczą częścią jest Msza św., biorą udział również lekarze. Jest to kontynuacja spotkań środowiska medycznego odbywających się tutaj, kiedy pracował z nami Ksiądz Jerzy. Część z nas pełni też służbę medyczną podczas dużych uroczystości odbywających się w tym kościele.

Od kilku lat pomagamy warszawskim ojcom kapucynom w opiece nad osobami bezdomnymi i ubogimi. Współpracują z nami zaprzyjaźnieni lekarze. Co roku organizujemy wspólny wyjazd na Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę (IV niedziela maja) i poprzedzające ją rekolekcje. W poprzednich latach organizowałyśmy też autokarowe pielgrzymki do różnych sanktuariów. Uczestniczymy także w corocznych uroczystościach dla całej warszawskiej służby zdrowia; w rekolekcjach wielkopostnych, w uroczystości patronalnej w dniu św. Łukasza oraz w opłatku organizowanym przez Ordynariusza Archidiecezji w okresie Bożego Narodzenia.

Oddział obecnie liczy około 20 czynnych członków.