Oddział KSPiPP

Koszalin

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Irena Rek

WicePrezes

Anna Nowak

Sekretarz

Anna Nowak

Skarbnik

Anna Nowak

Duszpasterz

Ksiądz

Dawid Andryszczak

E-mail

koszalin@kspipp.pl

Telefon

777 777-777

Adres

ul. Zwycięstwa 248
75-665 Koszalin

Spotkania

Spotkania formacyjne Oddziału Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z siedzibą w Koszalinie odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną

Informacje o oddziale

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich