Oddział KSPiPP

Koszalin

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Irena Rek

WicePrezes

Małgorzata Szubstarska

Sekretarz

Krystyna Szczerbińska

Skarbnik

Anna Krawczyk

Duszpasterz
ks. Dawid Andryszczak

Ksiądz

Piotr Liwiński

E-mail

koszalin@kspipp.pl

Telefon
Adres

ul. Zwycięstwa 248
75-665 Koszalin

Spotkania

Spotkania formacyjne Oddziału Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z siedzibą w Koszalinie odbywają się raz w miesiącu z przerwą wakacyjną. Rozpoczynają się mszą św. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Wojciecha. Po mszy odbywają się spotkania formacyjne, na które są zapraszani goście wyznający wartości chrześcijańskie.

Raz w roku wyjeżdżamy na pielgrzymkę Służby Zdrowia do Częstochowy na Jasną Górę. Bierzemy czynny udział w życiu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

 

Informacje o oddziale

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich istnieje od listopada 2023r i za patrona obrał bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.