Oddział KSPiPP

Oddział Pomorski w Gdańsku

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Skład zarządu

Prezes

Bożena Jaroszewska
e-mail: gdansk@kspipp.pl

Sekretarz

Anna Małecka

Skarbnik

Dorota Kmak

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:
Beata Rataj
Członkowie:
Jolanta Bieszke
Hanna Kocybała

Duszpasterz

Ksiądz

Błażej Kwiatkowski

E-mail

gdansk@kspipp.pl

Telefon
Adres

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej
ul. Marii Skłodowskiej-Currie 3B
80-213 Gdańsk

Spotkania

Spotkania   odbywają   się   raz   w   miesiącu   z   przerwą   wakacyjną   w   lipcu   i   sierpniu. Spotkania   Stowarzyszenia zazwyczaj  rozpoczynają się  Mszą Świętą o godz.16:00 (Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Currie 3B, 80-213 Gdańsk)