Historia Oddziału Kraków

Historia Oddziału Kraków

Krakowski Oddział KSPiPP powstał w 1995 roku z inicjatywy Zosi Białokoz i Heleny Matogi. Zosia w 1995r. brała udział w Pielgrzymce Służby Zdrowia na Jasną Górę, w trakcie której powstało Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich. Zosia zapisała się do tego Stowarzyszenia. Po powrocie do Krakowa zgłosiła się do ówczesnej Pielęgniarki Wojewódzkiej mgr Urszuli Sanak, która skontaktowała ją z Naczelną Pielęgniarką ZLO „ Śródmieście” Heleną Matogą z propozycją utworzenia Oddzialu Stowarzyszenia w Krakowie. Pani Helena Matoga propozycję przyjęła z entuzjazmem, ponieważ rozmawiała już z ks. Kazimierzem Kubikiem o stworzeniu tego typu organizacji, która byłaby reprezentantem w przygotowaniu postępowania do otwarcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej. Zorganizowała spotkanie Członków Założycieli, zaprosiła na nie również zaprzyjaźnionego z pielęgniarkami ks. Kazimierza Kubika. Wybrano władze Oddziału, powierzając stanowisko prezesa – za radą Heleny Matogi – jednej z młodszych koleżanek, Izabeli Ćwiertni. Zosia Białokoz została delegatem Oddziału na Walnych Zjazdach. Ksiądz Kazimierz Kubik duszpasterzował powstałemu Oddziałowi, a na prośbę władz Stowarzyszenia, otrzymał od ks. kardynała Franciszka Macharskiego oficjalną nominację na duszpasterza Oddziału Stowarzyszenia oraz pielęgniarek i położnych Archidiecezji.

Pani Izabela Ćwiertnia pełniła funkcję prezesa przez dwie kadencje. W tym czasie Stowarzyszenie – z inspiracji Heleny Matogi – zwróciło się z wnioskiem do ks. Kardynała Franciszka Macharskiego o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego wybitnaj pielęgniarki krakowskiej Hanny Chrzanowskiej. Proces ten rozpoczął się na szczeblu diecezji 3 listopada 1998r. i został zakończony w grudniu 2002r. (więcej o niej w dziale; wybitne pielęgniarki). Za kadencji p. Izabeli Ćwiertnia zwrócono się do Prezydenta Miasta Krakowa o nazwanie jednej z ulic im. Hanny Chrzanowskiej.

Opracowano Hasło „ Hanna Chrzanowska” do Encyklopedii Powszechnej

Nawiązano kontakt z Domem Rekolekcyjnym im. Hanny Chrzanowskiej w Zatorze k. Oświęcimia

Obecnie (2010 rok), toczy się dalsza część procesu w Watykanie w Kongregacji do Spraw Świętych. Zorganizowano też trzy konferencje o Służebnicy Bożej Hannie Chrzanowskiej. Pierwsza w 25 rocznicę śmierci odbyła się w Krakowie 9 maja 1998r. w kościele i salach przy parafii św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy. Druga odbyła się w Wiązownej w miejscu urodzenia Hanny Chrzanowskiej. Trzecia odbyła się przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim 11-12 października 2002 roku. Była to międzynarodowa konferencja naukowa „Pielegniarstwo Wobec Zagrożenia Wartości, 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej”.

Zorganizowano także w 1999r kolonię dla dzieci z wadami postawy i nadwagą w Giżycku w internacie szkoły pielęgniarskiej.

W 2004 roku prezesem stowarzyszenia została wybrana Krystyna Pęchalska. W tym czasie stowarzyszenie współpracowało z włoską telewizją RAI UNO, której udostępniono materiały z naszych zasobów archiwalnych (archiwum powierzono pieczy nieocenionej Helenie Matoga) do realizowanego przez nich filmu o Janie Pawle II „Papież-Polak”. Powstał także film o Hannie Chrzanowskiej „Świadectwo”, również na bazie naszych zasobów archiwalnych i wypowiedzi członkiń naszego Stowarzyszenia, które osobiście znały Hannę Chrzanowską. W tym samym roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny kolejnej wybitnej pielęgniarki Siostry Marii Magdaleny Epstein, organizatorki i dyrektorki pierwszej w Polsce szkoły pielęgniarek, a później siostry dominikanki. Nasza koleżanka Helena Matoga miała udział w tym procesie jako członek komisji historycznej.

W 2006 roku pochowaliśmy najstarszą naszą członkinię panią Jadwigę Siracką. Zawsze dbała o ciepłą atmosferę naszych spotkań.

W 2007 roku Stowarzyszenie razem z reprezentantami Izby Pielegniarskiej, PTP oraz Instytutu Pielęgniarstwa przy UJ, złożyło wniosek o medal Florencji Nightingale dla Aliny Rumun w uznaniu jej zasług przy współpracy z Hanną Chrzanowską w tworzeniu Pielegniarstwa Parafialnego i prowadzeniu tego dzieła po jej śmierci. Wniosek został przyjęty i medal uroczyście wręczono Alinie Rumun w 50 rocznicę rozpoczęcia działalności Pielegniarstwa Parafialnego. Jak sama pani Alina powiedziała – jest to medal, który należał się Hannie Chrzanowskiej, a którego nie udało się uzyskać z powodu upływu zbyt dużego czasu od Jej śmierci. W dwa miesiące później, w uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, Alina Rumun odeszła od nas na zawsze.

W 105 rocznicę urodzin Hanny Chrzanowskiej odbyła się konferencja w Zatorze w ośrodku Caritas służacym niepełnosprawnym i chorym przewlekle, noszącym imię Hanny Chrzanowskiej.

W tym samym roku, z okazji 60-lecia śmierci Służebnicy Bożej Siostry Marii Magdaleny Epstein, Stowarzyszenie, przy współudziale PTP i Sióstr Dominikanek, zorganizowało konferencję w hotelu Wit Stwosz. W rocnicę śmierci A Rumun, w Zawierciu z przedstawicielami Katowickiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wmurowano na nagrobku tablicę upamiętniającą odznaczenie jej medalem Florencji Nightingale. Stowarzyszenie zabiega również o umieszczenie podobnych tablic na grobach Julii Nenko i Anny Rydlówny. Przyjęto zaproszenie ks. proboszcza z parafii w Zawierciu do spotkania z władzami miasta oraz rodziną A. Rumun. Poczas spotkania wyświetlono film „Świadectwo” w którym m.in. zawarta jest wypowiedź A. Rumun o współpracy z Hanną Chrzanowską.

W 2007 roku, pożegnaliśmy na zawsze pielęgniarkę Janinę Kotecką, ostatnią, która razem z Hanną Chrzanowską niosła ofiarną pomoc poszkodowanym w czasie II Wojny Światowej.

W 2009 roku, Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w uroczystości 90-lecia PCK. Organizacja ta, z okazji tej rocznicy uhonorowała „dębami”między innymi dwie wybitne pielęgniarki; Marię Epstein i Hannę Chrzanowską. Dęby zostały uroczyście posadzone na terenie powstającego Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.

W maju 2010 r. nasz Oddział, wspólnie z Krajowym Duszpasterzem ks dr Józefem Jachimczakiem był organizatorem dorocznej Pielgrzymki Służby Zdrowia na Jasną Górę. Do uczestnictwa zaprosiłyśmy siostry Miłosierdzia z krakowskiego zgromadzenia, z którymi Helena Matoga poprowadziła konferencję w sali Kordeckiego.

W 2010 roku, również Helena Matoga reprezentowała polskie pielęgniarki na konferencji w Londynie, zorganizowanej z okazji 100 rocznicy śmierci twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florencji Nightingale. Wygłosiła tam referat o pielęgniarkach, organizatorkach, nauczycielkach, absolwentkach krakowskiej szkoły w czasie I i II wojny światowej, poparty prezentacją komputerową.

Stowarzyszenie nadal troszczy się o pamięć i propagowanie postaci wybitnych pielegniarek, oraz prowadzi stałą pracę formacyjną na comiesięcznych spotkaniach.