Bądź w kontakcie

Kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Radna 14, 00-341 Warszawa
nr konta (Bank PKO BP SA): 35 1020 1097 0000 7502 0106 1266
NIP: 5251575143
REGON: 011206701
KRS: 0000137317

Stanowisko

ZARZĄD GŁÓWNY

E-mail

zarzad@kspipp.pl

Telefon

601 078 930

Napisz wiadomość