Obchody XXIX Światowego Dnia Chorego

W niedzielę 7 lutego, Msza Święta z udziałem środowisk medycznych w bazylice św. Krzyża rozpoczęła centralne obchody XXIX Światowego Dnia Chorego. Eucharystię celebrował biskup Romuald Kamiński, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

 

Podczas homilii pasterz naszej diecezji nawiązał do tegorocznego Orędzia papieża Franciszka na Dzień Chorego:

Cenimy sobie corocznie kierowane do chorych i do nas wszystkich Orędzie papieskie. Warto zapamiętać kilka bardzo praktycznych wskazań. Ojciec Święty w swoim słowie pragnie zwrócić nam uwagę na zaufanie, jako niezbędne przy opiece nad chorym.

Temat orędzia, które kieruje w tym roku brzmi: «Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście» (Mt 23, 8) Już sama myśl główna zawarta w słowie Zbawiciela jest wyjątkowo ważną katechezą. Można by rzec, ze w tym tytule zawiera się całość ukierunkowania naszego życia, w chwilach szczególnie trudnych. W centrum naszego życia, wszelkiego działania, naszych planów i nadziei ma być Jezus, który jest naszym Nauczycielem. Wokół siebie mamy naszych braci i nasze siostry. Nikt z nich nie powinien być dla nas jak obcy. Jeśli prawdą jest, że miłujemy Boga to wtedy wszyscy wokół będą prawdziwie naszymi braćmi i siostrami. Miejmy do siebie zaufanie.

Biskup Romuald Kamiński podkreślił także potrzebę niesienia chorym naszego wsparcia, również w wymiarze duchowym. Zaapelował o troskę o życie sakramentalne szczególnie wtedy, kiedy cieszymy się dobrym zdrowiem:

Kiedy mówimy o chorobie, cierpieniu, pandemii, nie są to pojęcia abstrakcyjne. To konkretny człowiek, któremu trzeba służyć, być z nim solidarnym, przez bliskość cielesna i duchową nieść wsparcie, pocieszenie, ulgę, nadzieję.

W tym miejscu konieczne jest przypomnienie, jak ważna jest posługa sakramentalna. Bardzo wielu chorych doświadczyło w czasie pandemii sporego ograniczenia w dostępie do sakramentów pokuty i Eucharystii. Niemożliwość dowolnego przemieszczania się kapelanów po oddziałach szpitalnych sprawia, że wiele osób chorych bardzo przeżyło trudny czas bez tego wyjątkowego wsparcia. To przypomniało nam o potrzebie większej troski o życie sakramentalne, kiedy jesteśmy zdrowi i mamy możliwości. Nie lekceważmy i nie pozostawiajmy tak ważnych spraw na nieokreślony czas.

Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia podziękował osobom zaangażowanym na rzecz pogłębienia wiedzy i świadomości dotyczącej duchowej opieki nad chorym.

Dziękuję Polskiemu Towarzystwu Opieki Duchowej w Medycynie. Wasze działania zmierzają do lepszego zrozumienia potrzeb duchowych chorego – szczególnie pacjenta w szpitalu. Cenne są wysiłki, aby dobrze przygotować wszystkich, którzy znajdą się przy łóżku chorego. Takiego – rzekłbym – profesjonalnego przygotowania wymagają zarówno kapelani, cała służba zdrowia i wolontariusze. Coraz bardziej stajemy się świadomi, że w chwili choroby, szczególnie wtedy gdy zagraża ona życiu, ciężar naszych rozważanych spraw i podejmowanych decyzji przesuwa się ku wartościom duchowym. W takiej sytuacji ważna jest owa dzisiejsza refleksja Apostoła Narodów – św. Pawła – I Listu do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (por. 1 Kor 9, 16-19. 22-23). Dopowiem – w takiej sytuacji!

Fotorelacja znajduje się  tutaj.

Wpr. R.S.