Odrębność między Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich a samorządem Pielęgniarek i Położnych – możliwości współpracy dla dobra środowiska pielęgniarek i położnych. Współpraca czy tylko kroczenie obok siebie?Przesłanie prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich

Odrębność między Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich a samorządem Pielęgniarek i Położnych – możliwości współpracy dla dobra środowiska pielęgniarek i położnych.
Współpraca czy tylko kroczenie obok siebie?
Przesłanie prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich

– w formacie pdf