Odznaczenie pielęgniarki KSPiPP – Oddział Warszawa

28 czerwca 2015 r. spotkała nas wielka radość, ponieważ Pani Elżbieta Murawska Prezes Oddziału Warszawa, a jednocześnie członek Zarządu Głównego KSPiPP została odznaczona Medalem – Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.

Piękna uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Katedrze p.w. Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na ul. Świętojańskiej w Warszawie. Wśród wielu odznaczonych była nasza koleżanka pielęgniarka, którą odznaczał za całokształt Jej pracy na rzecz Archidiecezji Warszawskiej Kardynał Nycz. We Mszy Św. brał udział Ks. Prof. Stanisław Warzeszak – Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia.
Elżbieta Murawska, pielęgniarka

Przez blisko 50 lat pielgrzymowała pieszo na Jasną Górę. Od początku lat sześćdziesiątych zaangażowana w pracę Sanitariatu Pielgrzymki, początkowo jako sanitariuszka, a od roku 1966 już jako pielęgniarka. Przez 15 lat szefowa sanitariatu Pielgrzymki Warszawskiej, w roku 1983 na prośbę Ks. Witolda Andrzejewskiego, Przewodnika nowopowstałej Pielgrzymki Gorzowskiej, pomagała zorganizować tamtejszy Sanitariat. Po kilku latach wróciła jako szeregowa pielęgniarka do Pielgrzymki Warszawskiej.

Od początku pracy zawodowej zaangażowana w prace duszpasterstwa pielęgniarek w Warszawie, ściśle współpracowała z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszką.

Od powstania KSPiPP zaangażowana w jego działalność, m.in. od 8 lat koordynuje pracę Pielęgniarskiego Punktu Pomocy dla Bezdomnych przy warszawskim klasztorze Ojców Kapucynów.

                                                                                                          Krystyna Starosta
                                                                                                                                  Prezes Zarządu Głównego KSPiPP