Październikowy Biuletyn Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych

Październikowy Biuletyn
Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych
(Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales)
– w formacie pdf

http://www.ciciams.org