Podziękowanie KSPiPP dla Biskupa Regmunta.

Wpr. R.S.