Ś.P. AGNIESZKA OCZKOWSKA PIELĘGNIARKA – NEKROLOG

AGNIESZKA OCZKOWSKA

P I E L Ę G N I A R K A

Zmarła 8 sierpnia 2016 r. w wieku 88 lat.

Przez wiele lat pracowała w Warszawie w szpitalu na ul. Lindleya 4 na oddziale chirurgii ogólnej. Uczestniczyła w organizowaniu Duszpasterstwa Pielęgniarek przy parafii p.w. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu i w nim działała. Zawsze stała w poczcie sztandarowym służby medycznej. Za całokształt swojej służby 6 stycznia 2016 r. jako: “Członek Służby Medycznej przy grobie Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki w latach 1984 – 2015 za wytrwałą promocję kultu Błogosławionego męczennika wyróżniona została medalem Zasłużony dla Archidiecezji Warszawskiej.” Współpracowała z Katolickim Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych Polskich.

Przez całe życie służyła pomocą ludziom, którzy jej potrzebowali.
Była wspaniałym, życzliwym i pogodnym człowiekiem.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 18 sierpnia 2016 r. o godz. 13.00
Msza św. w kościele p.w. Św. Karola Boromeusza,
Warszawa ul. Powązkowska 14,

następnie pochowanie ciała w grobie rodzinnym
na cmentarzu na Powązkach.
                                                                              Koleżanki KSPiPP.

 wpr. R.S.