Sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańsk Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich

  Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację. W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła Katolickiego.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia:

 1. Pielgrzymka do miejsca narodzenia błogosławionej Marty Wieckiej – obchody rocznicy beatyfikacji wraz z obraniem błogosławionej na patronkę Oddziału Pomorze 09-10.05.2015
 2. Udział w konferencji z cyklu „Gdańskie spotkania z etyką” – 17.10.2015
 3. Adwentowy Dzień Skupienia oraz spotkanie opłatkowe dla Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, Lekarzy oraz Farmaceutów – 12.12.2015
 4. Wielkopostny Dzień skupienia wraz z drogą krzyżową — 18.03.2015
 5. Współudział w przygotowaniu oraz prowadzeniu 25-lecia powstania Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
 6. Pielgrzymka do miejsca narodzenia błogosławionej Marty Wieckiej – obchody rocznicy beatyfikacji -28.05.2016
 7. Udział w festynie z okazji dnia dziecka przy szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o. – promujący historyczne wartości pielęgniarstwa oraz Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich

Planowane przedsięwzięcia:

 1. Dalsza promocja zawodu pielęgniarki i położnej.
 2. Zawiązanie współpracy z akcją charytatywną „Zbieram to” misji Sercańskich.
 3. Szerzenie kultu błogosławionej Marty Wieckiej.
 4. Organizacja dni skupienia dla Katolickich Stowarzyszeń Medycznych (Pielęgniarek i Położnych, Lekarzy oraz Farmaceutów).

Patronat

Z Aktu Zawierzenia; “Matko Boża, Królowo Polski! Chcemy dzisiaj zawierzyć Tobie, przez wstawiennictwo Błogosławionej S. Marty Wieckiej pielęgniarki i położne z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich – Pomorskiego Oddziału w Gdańsku oraz pielęgniarki i położne tu obecne, modlące się o płaszcz Twojej łaski, którą daje nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w Trójcy Jedyny Prawdziwy.”

Kontakt

Michalina Dettlaff
ul. Prof. Stanisława Szpora 7/17
80-809 Gdańsk
email: pomorzekspipp@vp.pl
         dettlaff.michalina@gmail.com
tel: 791-871-128