Wielkopostne Rekolekcje dla Pielęgniarek i Położnych, 26-29 marca 2023 r.