Życzenia przesłane przez ks. Wojciecha Bartoszka, Krajowego Duszpasterza Apostolstwa Chorych