Życzenia Świątecznie przesłane przez dr Małgorzatę Brykczyńską – prezes CICIAMS Region Europa (Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych) i list do wszystkich organizacji pielęgniarskich zrzeszonych w CICIAMS Europa.

Życzenia Świątecznie
przesłane przez dr Małgorzatę Brykczyńską – prezes CICIAMS Region Europa
(Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych)
i list do wszystkich organizacji pielęgniarskich zrzeszonych w CICIAMS Europa
– w formacie pdf.

 

http://www.ciciams.org