Kronika żałobna

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej starszej Koleżanki, pielęgniarki Bronisławy Supranowicz, u której byliśmy niedawno z życzeniami z okazji ukończenia stu lat. Pani Bronisława była współorganizatorką Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych który odbył się w Wilnie w 1937 roku. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona 13 stycznia 2010 roku, w kościele Matki Bożej Dobrej Rady na os. Kozłówek o godz. 13:00, po czym odprowadzimy Zmarłą na cmentarz w Prokocimiu.

5 stycznia pochowaliśmy równierz panią Marię Kubik,  Mamę naszego duszpasterza ks. Kazimierza Kubika.