Letni Biuletyn Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych

Letni Biuletyn Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych (Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales)
– w formacie pdf

http://www.ciciams.org