LIST OTWARTY W OBRONIE POŁOŻNEJ AGATY REJMAN

List otwarty w obronie położnej Agaty Rejman z Rzeszowa, skierowany do dyrektora szpitala PRO-FAMILIA Pana Radosława Skiby. Przedstawiamy w nim stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich w w/w sprawie. Krystyna Starosta – Prezes ZG KSPiPP.

W/w list otrzymują:
Minister Zdrowia – dr B. Arłukowicz, p. Agata Rejman, Senator RP Kazimierz Jaworski, Przew. Zesp. KEP d/s Sł. Zdrowia – Bp. S. Regmunt, Kraj. Duszp. Sł. Zdrowia – ks. prof. Stanisław Warzeszak, Kat. Stow. Lekarzy Polskich, Nacz. Izba Lekarska, Nacz. Rada Piel. i Położ., Nacz. Izba Aptekarska, Zarząd Gł. PTP, Okręg. Izba Piel. i Położ. w Rzeszowie, Okręg. Izba Lekarska w Rzeszowie
oraz środki społecznego przekazu: Katolicki Tygodnik Niedziela, Idziemy, Gość Niedzielny, Gazeta Lekarska, Nasz Dziennik, Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza.