Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – prezentacja.

Wpr. R.S.