Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – zaproszenie.

Wpr. R.S.