Plan duszpasterski dla medyków 2022/2023

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – prezentowana w środowisku, ale mało znana wśród pracowników służby zdrowia – warto się nad nią pochylić i przepracować w małych grupach.   Można zakupić książkę, jest też dostępna online:

https://www.kdsz.pl/wp-content/uploads/dok/Nowa%20Karta%20Pracownik%C3%B3w%20S%C5%82u%C5%BCby%20Zdrowia/nowa%20karta%20pracownik%C3%B3w%20s%C5%82uz%CC%87by%20zdrowia.pdf

 1. Powołanie pracownika służby zdrowia (1-10, zakończenie)
 2. Refleksje etyczne dotyczące prokreacji (11-39)
 3. Troska o człowieka na początku życia (40-66)
 4. Służba choremu (67-98)
 5. Badania i eksperymenty medyczne i komisje etyczne (99-108, 140-143)
 6. Dawstwo i przeszczepy organów oraz tkanek (109-121)
 7. Uzależnienia (122-134)
 8. Opieka duchowa (135-139)
 9. Kres życia (144-171)
   

Sylwetki świętych i błogosławionych – przykłady realizacji powołania do posługi człowiekowi choremu i cierpiącemu.

 1. Bł. Bogumiła Noiszewska -Każda praca może być modlitwą-(dr Alicja Moszczyńska): http://www.srodowiskomedyczne.pl/bl-bogumila-noiszewska-dr-alicja-moszczynska/
 2. Sł. Boża Stanisława Leszczyńskahttp://www.srodowiskomedyczne.pl/sl-boza-stanislawa-leszczynska/
 3. Bł. Hanna Chrzanowska –  http://www.srodowiskomedyczne.pl/sl-boza-hanna-chrzanowska/
 4. Bł. Marta Wiecka –  http://www.martawiecka.pelplin.opoka.org.pl/https://martawiecka.pl/
 5. Sługa Boża Rozalia Celakówna – polska pielęgniarka – http://www.srodowiskomedyczne.pl/sluga-boza-rozalia-celakowna-polska-pielegniarka/