Plan duszpasterski dla medyków 2022/2023

Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia – prezentowana w środowisku, ale mało znana wśród pracowników służby zdrowia – warto się nad nią pochylić i przepracować w małych grupach.   Można zakupić książkę, jest też dostępna online: https://www.kdsz.pl/wp-content/uploads/dok/Nowa%20Karta%20Pracownik%C3%B3w%20S%C5%82u%C5%BCby%20Zdrowia/nowa%20karta%20pracownik%C3%B3w%20s%C5%82uz%CC%87by%20zdrowia.pdf Sylwetki świętych i błogosławionych – przykłady realizacji powołania do posługi człowiekowi choremu i cierpiącemu.