Pożegnanie naszej koleżanki ś.p. Marii Soczyńskiej

Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki ś.p. Marii Soczyńskiej.
Żyła lat 69.
Była osobą pełną ciepła i dobroci dla osób które spotykała. Nigdy nie odmawiała pomocy, gotowa służyć drugiemu człowiekowi
w każdy czas. Należała do naszego Stowarzyszenia, czynnie brała w nim udział poprzez rekolekcje, dni skupienia oraz pielgrzymki na Jasną Górę.

Niech Dobry Bóg przyjmie ją do swego Królestwa, a Jasnogórska Pani prowadzi Ją przed Oblicze Miłosiernego Ojca.

Koleżanki z KSPiPP – Oddział Poznań.

Wpr. R.S.