Prelekcja o bł. Hannie Chrzanowskiej

 

9.X.2022, (Niedziela) 
w Klasztorze Benedyktynek – Sakramentek,   

Rynek Nowego Miasta 2, WARSZAWA, 
po Mszy św. o godz. 17:00,  
p. dr Małgorzata Brykczyńska, 
– pielęgniarka, filozof, etyk, autorka książek i publikacji 

na temat bł. oblatki benedyktyńskiej Hanny Chrzanowskiej 
przybliży jej życie i osobę.

Wpr. R.S.