Uroczystość 120. rocznicy urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej

Rzymskokatolicka Parafia Świętego Antoniego z Padwy w Warszawie
Oblaci Benedyktyńscy
Główna Komisja Historyczna i Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego
Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, oddział w Warszawie
zapraszają na:

Uroczystość
120 rocznicy urodzin
bł. Hanny Chrzanowskiej

 7 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
w kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Warszawie
(ul. Senatorska 31, 00-099 Warszawa)

 17.30
Modlitwa różańcowa przy relikwiach bł. Hanny
(z jej rozważaniami)

 18.00
Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem
Romualda Kamińskiego,
ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej,
przewodniczącego Zespołu
Duszpasterstwa Służby Zdrowia

 Słowo Boże wygłosi
kan. Józef Gubała, proboszcz Parafii św. Mikołaja w Krakowie,
kustosz relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

 Poświęcenie tablicy ku czci bł. Hanny,
która zostanie wmurowana w miejscu jej urodzenia
(kamienica przy ul. Senatorskiej 32).

 

Wpr. R.S.