Protest środowisk medycznych wobec aborcji w szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie

Logo KSLPikona-sw-rodziny-duzaKSPIPPpsnnpr

List otwarty  z  8. XII. 2016 przesłany 12. XII. 2016 do Szpitala Dzieciątka Jezus Warszawie:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich  Oddział Mazowiecki  bł. dr Ewy Noiszewskiej,
Środowisko Medyczne Świętej Rodziny
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich,
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
Prezydium Kola Lekarzy Katolików przy OIL w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza

Do :

Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś
Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. n.  Janusz Wyzgał
Dyrektor Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawa ul. Lindley’a 4, 02-005 Warszawa

Szanowny Panie Profesorze,
Szanowny Panie Dyrektorze

Wyrażamy stanowczy sprzeciw  wobec dokonywania aborcji  w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Odbieranie życia dzieciom na terenie jakiegokolwiek szpitala, będącego przecież miejscem opieki medycznej, odbieramy jako przejaw utraty poczucia wartości ludzkiego życia.
Jesteśmy wstrząśnięci traktowaniem chorych  dzieci przez lekarzy, których powołaniem określonym w Kodeksie Etyki Lekarskiej jest: ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; Żaden lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem (KEL Art. 2. pkt 1)
W świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej, Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem. (KEL Art. 39.) Zaledwie kilka dni temu 24.listopada bieżącego roku Pan Profesor oraz dr Przemysław Kosiński- adiunkt I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM Kliniki, otrzymaliście wspólnie III Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych za wprowadzenie do praktyki klinicznej w Polsce nowoczesnej techniki wewnątrzmacicznej operacji u pacjentek z rozpoznaną u płodu wrodzoną przepukliną przeponową. Przepuklina przeponowa jest jedną z najcięższych wad wrodzonych płodu. Panowie potraficie w prenatalnej fazie rozwoju profesjonalnie leczyć dzieci z zagrażającym życiu ciężkim uszkodzeniem. Jako Kierownik Kliniki uważa Pan jednak, że: „Zespół Downa jest ciężkim schorzeniem genetycznym, nie rokującym prawidłowego rozwoju dziecka” A czy przepuklina przeponowa,  wada serca – atrezja trójdzielna, lub zarośniecie przełyku rokuje prawidłowy rozwój? Wszystkie te dzieci wymagają leczenia i pomocy. Nagroda, którą Pan otrzymał jest uznaniem za taką właśnie pomoc.
To, że prawo Polsce formalnie dopuszcza wykonanie aborcji w trzech wyjątkowych sytuacjach absolutnie nie zwalnia lekarza i pielęgniarki od przestrzegania zasad Etyki Lekarskiej. Prawo nie nakazuje wykonania aborcji ale ją jedynie dopuszcza. Realizacja dopuszczalnej prawnie aborcji nie należy do obowiązków i powinności lekarza ani pielęgniarki. Kontrakty z NFZ nie stoją ponad zasadami szacunku do życia i troski o zdrowie.

Żądamy od Dyrekcji Szpitala, który zatrudnia lekarzy,  by nie podpisywano umów naruszających zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej. Oczekujemy i mamy nadzieję, podejmą Panowie działania zmierzające do zaprzestania wykonywania aborcji, która wbrew mylącemu nazewnictwu NFZ nie jest żadną procedurą medyczną, nie ma jakichkolwiek działań leczniczych czy ochronnych w stosunku do życia pacjenta. Pacjentem w świetle prawa, ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza jest także nienarodzone dziecko. Minister Zdrowia przypominał nam, że  jesteśmy służbą zdrowia dla naszych pacjentów a nie świadczeniodawcami dla klientów.

Czekamy by szpital o szlachetnym Imieniu Dzieciątka Jezus, wychowujący młode pokolenia przyszłych lekarzy zajął się wyłącznie leczeniem najmłodszych dzieci zamiast dzieciobójstwem.
Szanowni Panowie, polska położna Stanisława Leszczyńska, z narażeniem własnego życia, uratowała w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu 3000 noworodków. Walczyła o każde życie wbrew obowiązującemu w obozie prawu.
Mamy nadzieję, że ten piękny przykład zachęci Panów do sprzeciwu i zaprzestania zabijania dzieci na terenie szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Z poważaniem:

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich:
Prezes Prof. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Prezes Mater Care Polska
Lek. med. Marzenna Koszańska, specjalista pediatrii, wiceprezes KSLP Mazowsze
Lek. med. Iwona Daniluk, specjalista onkologii dziecięcej, sekretarz KSLP Mazowsze
Dr Alicja Moszczyńska, specjalista okulista, członek KSLP
Środowisko Medyczne Świętej Rodziny:
Lek. med. Grażyna Rybak specjalista pediatrii, delegat KSLP, KEL OIL
Lek. med. Zofia Grażyna Rojek, internista, specjalista reumatolog, członek KSLP
Dr n. med. Stanisław Nitek, specjalista otolaryngolog, członek KSLP
Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich:
Beata Baliszewska prezes Zarządu Głównego
Krystyna Starosta, Elżbieta Murawska – Oddział Warszawski
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny:
Lek. med. Ewa Ślizień – Kuczapska, specjalista  ginekologii i położnictwa, prezes PSNNPR, członek KSLP
Koło Lekarzy Katolików przy Okręgowej  Izbie Lekarskiej w Warszawie:
Lek. med. Aleksandra Dziarczykowska Kopeć, ginekolog położnik, specjalista medycyny rodzinnej Przewodnicząca KLK przy OIL
Dr hab. n. med.  Andrzej Lewandowicz, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Ewa Borkowska, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej

Wpr. R.S.