VIII Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KSPiPP. – 2016r. – Warszawa

Podziękowanie bpa Regmunta dla K. Starosta Prezes ZG KSPiPP

W dniach 17.09. – 18.09.2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Hotelowym WOIPiP w Warszawie na ul. Reymonta 8 odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze przygotowane przez Zarząd Główny KSPiPP.

Pierwszy dzień WZD rozpoczęliśmy mszą św., którą odprawił i słowo Boże skierował do nas Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia i Chorych Ks. dr Arkadiusz Zawistowski. Po mszy św. odczytał podziękowanie Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia Bp Stefana Regmunta dla dotychczasowej Prezes ZG KSPiPP Krystyny Starosta za dotychczasową współpracę.


 

Podziękowanie bpa Regmunta dla K. Starosta Prezes ZG KSPiPP


 

Podczas pierwszego jak i drugiego dnia Zgromadzenia wyraźnie czułyśmy działanie Ducha Świętego w naszych wyborach i decyzjach.
W niedzielę brałyśmy udział we mszy św., którą odprawił Ks. Jacek Wardęski Warszawski Duszpasterz pielęgniarek. Po mszy św. Prezes ZG KSPiPP Krystyna Starosta wygłosiła prelekcję na temat: „Jaki jest sens cierpienia, zła, śmierci, które istnieją nadal.” Prelekcja była w oparciu o VI rozdział Encykliki Dives in Misericordiae. Po prelekcji była ożywiona dyskusja poparta świadectwem Krystyny Starosty i licznymi świadectwami Delegatów Walnego Zgromadzenia.

Na nową kadencję prezesowania Stowarzyszeniu Katolickich Pielęgniarek i Położnych została wybrana Pani mgr Beata Baliszewska pielęgniarka z Oddziału Warszawskiego. Cieszymy się z tego wyboru przekonane, że z pomocą Bożą i pomocą Jasnogórskiej Królowej Polski, p. Beata godnie będzie nas reprezentować.

Do Zarządu Głównego weszły następujące osoby:

Prezes mgr Beata Baliszewska z Warszawy

V-ce Prezes mgr Nela Łabińska z Krakowa

Sekretarz Krystyna Starosta z Warszawy

Skarbnik mgr Iwona Stanis z Warszawy

Członek mgr Zdzisława Sito – Prezes Oddz. Kielce

Członek Jaroszewska Bożena z Gdańska

Komisja Rewizyjna:  

Przewodnicząca: Maria Kostrubiec (Lublin)
Członkowie:

  • Danuta Łuszcz (Poznań)  
  • Danuta Haron (Wrocław)

Główny Sąd Koleżeński:

Przewodnicząca: Maria Labus (Katowice)
Członkowie:

  • Krystyna Wysocka (Zielona Góra)
  • Elżbieta Murawska (Warszawa)

Na koniec naszych obrad zapoznałyśmy się z pracą pielęgniarek i położnych z poszczególnych oddziałów. Podjęto Uchwałę, która obliguje Zarząd Główny do podjęcia formalnych działań w celu nadania naszemu Stowarzyszeniu imienia Hanny Chrzanowskiej i Stanisławy Leszczyńskiej.

Obrady zakończono modlitwą i wpisem do kroniki Ośrodka Szkoleniowo – Hotelowego WOIPiP wyrażając wdzięczność za serdeczność i fachowość obsługi.

                                                                     Krystyna Starosta Sekretarz ZG KSPiPP

Wpr. R.S.