Wiosenny Biuletyn Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych

Wiosenny Biuletyn Międzynarodowego Katolickiego Komitetu Pielęgniarek i Asystentów Medyczno-Społecznych (Comité International Catholique des Infirmières et Assistantes Médico-Sociales)
–  w formacie pdf

http://www.ciciams.org