Irena Janina Gregor

“Dobrych ludzi nikt nikt nie zapomina” – Safona

Irena Janina Gregor urodziła się 14 października 1934 roku w Częstochowie. Ojciec zmarł przed jej przyjściem na świat. Wychowywana przez samotną matkę została wraz z nią wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. W ostatnich miesiącach wojny odłączona od matki  trafiła do obozu w Buchenwaldzie, w którym znalazły się także jej kuzynki. Obóz został wyzwolony przez Amerykanów, którzy wszystkie dzieci otoczyli wielką troską. Stworzyli im nawet możliwość wyjazdu za granicę z czego wielu skorzystało. Irena jednak pragnęła wrócić do Polski. Szczęśliwie przyjechała do kraju w 1945 roku razem z kuzynkami i zatrzymała się w Częstochowie.

Ukochana mama bezskutecznie szukała Jej w Niemczech, wróciła do Polski dopiero w 1952 roku. W 1945 roku Irena rozpoczęła  naukę w Szkole Podstawowej w Częstochowie, a po jej ukończeniu została uczennicą Liceum Ogólnokształcącego. Następnie podjęła naukę na sześciomiesięcznym Kursie PCK dla Młodszych Pielęgniarek w Legnicy. Po jego ukończeniu, z wynikiem bardzo dobrym otrzymała nakaz pracy do Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Przez 2 lata pracowała jako młodsza pielęgniarka w Oddziale Chirurgicznym. Wyróżniała się  delikatnością i serdecznością w stosunku do chorych, ponadto bardzo chętnie uczyła się wszystkiego, co rozwijało Ją zawodowo. Te zalety dostrzegli przełożeni i została wytypowana na kurs do Egzaminu Państwowego Pielęgniarstwa w Żaganiu, który ukończyła w 1954 roku. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki rozpoczęła prace w Oddziale Noworodków jako pielęgniarka odcinkowa. W 1961 roku powierzono Jej funkcję pielęgniarki oddziałowej Oddziału Noworodków i Wcześniaków Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Miała opinię dobrego organizatora pracy na każdym odcinku. Uczyła samodzielności i odpowiedzialności młode pielęgniarki, dla uczennic była opiekuńcza i wyrozumiała. Jednocześnie przykładem swojego postępowania wskazywała jak ważna jest sumienność w naszym zawodzie. Za wzorową pracę wyrazem uznania dyrekcji szpitala były przyznane odznaczenia: Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrna Odznaka Związkowa i Odznaka Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego. Jaka pozostała w naszej pamięci? Ówczesna ordynator doktor Adelajda Poprawa wspomina, że potrafiła zrobić wszystko dla dobra noworodków, lekarzy i pielęgniarek. Pielęgniarki pracujące w Oddziale Noworodków podkreślają wyjątkową życzliwość w stosunku do wszystkich pracowników. Nigdy dla kariery nie wyrzekła się wiary, nie należała do partii. Patriotyzm swój wyrażała nie tylko w kościele, ale także w działalności społeczno-politycznej. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w organizowaniu Związku Zawodowego NSZZ Solidarność. Odeszła do Pana 10 lutego 2005 roku. Jej grób znajduje się na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.