Dni Patronalne – Zielona Góra

Renata Elżbieta Zaskórska

Święto Patronalne Służby Zdrowia jest dniem w którym wspominamy osoby, które powinny pozostać na zawsze w naszej pamięci. Dzisiaj pragniemy wspomnieć naszą śp. koleżankę – pielęgniarkę, Renatę Elżbietę Zaskórską zd. Mielniczek. Urodziła się 6 czerwca 1955 roku w Kożuchowie. W 1975 roku po ukończeniu Liceum Medycznego im. Tytusa Chałubińskiego w Zgorzelcu otrzymała dyplom pielęgniarki. We …

Renata Elżbieta Zaskórska Read More »

Zofia Borodziej

Takie przesłanie zostawiła swoim czytelnikom, zielonogórska poetka Romualda Dobrzyńska w wierszu pt. Jeśli… Nie wiem czy nasza śp. koleżanka znała ten utwór, ale na pewno przez wszystkich którzy Ją znali, tak właśnie była postrzegana…Zofia Borodziej z. d. Drejer, urodziła się 04 kwietnia 1947 roku w Motarzewie pow. Wałcz woj. koszalińskie. Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Do …

Zofia Borodziej Read More »

Maria Grzywna

Maria Grzywna – urodziła się 5 września 1952 roku we Frampolu pow. Biłgoraj. W 1974 roku ukończyła Zawodowe Studium Medyczne w Przemyślu otrzymując dyplom położnej. W maju tegoż roku rozpoczęła pracę w Oddziale Położniczym Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie pracowała 25 lat. Pochodziła z religijnej rodziny i swoim postępowaniem dokumentowała takie wychowanie. Zawsze delikatna, …

Maria Grzywna Read More »

Irena Janina Gregor

“Dobrych ludzi nikt nikt nie zapomina” – Safona Irena Janina Gregor urodziła się 14 października 1934 roku w Częstochowie. Ojciec zmarł przed jej przyjściem na świat. Wychowywana przez samotną matkę została wraz z nią wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. W ostatnich miesiącach wojny odłączona od matki  trafiła do obozu w Buchenwaldzie, w którym znalazły …

Irena Janina Gregor Read More »

Marzena Marcinkowska

Marzena Marcinkowska – współpracowałyśmy z Nią w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze. Lata dziewięćdziesiąte w służbie zdrowia były okresem rozpoczynających  się przemian. Marzena szybko i właściwie zrozumiała, że należy włączyć się do pracy na rzecz naszego środowiska zawodowego. Zapamiętamy Ją jako osobę pogodną, dociekliwą i  bardzo oddaną temu wszystkiemu, co dotyczyło misji …

Marzena Marcinkowska Read More »

Siostra Maria Simplicja Koszałka

Siostra Maria Simplicja Koszałka – s. Elżbietanka urodziła się w sierpniu 1906r w Tuchlinie nieopodal Kościerzyny, w licznej niezwykle religijnej rodzinie, która ukształtowała jej charakter wrażliwy na biedę ludzką i konieczność niesienia pomocy  każdemu w potrzebie. Z domu wyniosła patriotyzm i polskie tradycje narodowe. O tym mówi Jej najmłodsza siostra również Elżbietanka – s. Timotea. …

Siostra Maria Simplicja Koszałka Read More »

Stefania Kołgan

STEFANIA KOŁGAN – pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Świebodzinie, urodziła się w 1916 roku w Wierch – Podjomna (Syberia ZSRR), gdzie przebywała do 1922 roku, kiedy to wraz z rodzicami na krótko wróciła do Polski i zamieszkała w Wołkowysku. W 1939 r. ukończyła przeszkolenie w zakresie pomocy sanitarnej, które później wykorzystała opiekując się …

Stefania Kołgan Read More »